ЗП Охрид и Дебарца севкупен победник на 26. Републички пензионерски спортски натпревари

На 26. Републички пензионерски спортски натпревари кои се одржаа денеска во Охрид, ЗП Охрид и Дебарца е севкупен победник. Организатор на овие портски натпревари…

ЗП Охрид и Дебарца севкупен победник на 26. Републички пензионерски спортски натпревари

На 26. Републички пензионерски спортски натпревари кои се одржаа денеска во Охрид, ЗП Охрид и Дебарца е севкупен победник. Организатор на овие портски натпревари…
Menu