Што се биолошки лекови? Како се применуваат и како делуваат?

Биолошките лекови се продуктисоздадениод живиорганизмиили пак содржат нивни делови. Може да вклучуваат различни продукти од микроорганизми, хумано или животинско потекло

Read more

Halloween – превземен празник со кој нормалната религиозност исчезнува, а на нејзино место доаѓа комерцијалниот ужас

Halloween – празник на нечистите сили, кој нашите најмили и најмлади го одбележуваат во ноќта спроти 1 Ноември. Но за да

Read more

Се проценува дека во Македонија има околу 80 000 пациенти со остеопороза, кои се причините и како да се спречи или ублажи оваа болест?

Остеопорозата е хронично, системско и прогресивно пореметување на коскениот состав, карактеризиранo со намалување накоскената  црвстина, што олеснува настанување на таканаречено нискоенергетски (остеопоротични) скршеници при

Read more