Писмо од Фројд на аукција, почетната цена е 6.000 долари

Писмо со датум 21 Јуни 1938 година, напишано на германски јазик ја покажува сентиментална страна на таткото на модерната психоанализа, пренесува AP.

Писмото било испратено неколку недели откако Фројд избегал од нацистите од родната Австрија во Лондон.

Писмото било напишано за Маргарет Видгенстин, Фројдова пациентка и пријателка од својата родна земја.

Фројд во писмото и изразува сочувство поради самоубиството на бившиот сопруг, а од писмото уште може да се заклучи дека го интересираат и случувањата во Виена која е под нацистичко владение.

Зигмунд Фројд е австриски невролог, основач на психоаналитичката школа за психологија. Фројд е најпознат по неговите теории за несвесниот ум и механизмите за заштита од потиснување и по создавањето на клиничкото применување на психоанализата за лекување на психопатологијата со помош на разговор помеѓу пациентот и психоаналитичарот. Фројд исто така го препознаваме и по неговото редефинирање на сексуалната желба како основна мотивациона енергија на човековиот живот, како и неговите терапевтски техники, во коишто спаѓа употребата на слободното здружување, неговата теорија на пренесување во терапевтските врски и толкувањето на соништата како внатрешни извори на несвесните желби. Тој исто така е еден од првите истражувачи од областа на неврологијата во церебралната патологија.

Иако повеќето од идеите на Фројд отпаднаа или се изменети од страна на Нео – Фројдијанците и модерните напредоци во областа на психологијата покажаа неуспех во многу од неговите теории, делото на Фројд останува важно во историјата на клиничките психодинамични достигнувања. Во академијата, неговите идеи продолжуваат да влијаат на хуманистичките и некои од општествените науки.

фото: РТС

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *