Народно верување – детелинка со четири листови носи среќа

Народот верува дека доколку пронајдете детелинка со четири листови, тоа ќе ви донесе среќа. Среќни се оние со 4,6, 8 и 9 листови. Што повеќе листови толку повеќе среќа.

Несреќа донесува детелина со 5 и 7 листови, па доколу ги пронајдете, треба да ги уништите.

Повеќе среќа донесува онаа детелина која случајно ќе ја најдете, отколку онаа која намерно ја барате.

Кога пронајдете среќа детелина треба да ја скинете со нокти или заби, и да ја ставте во свилено марамче и да ја носите со срце, а за неа на никој да не кажувате.

Фото: Stil – Kurir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *