(ВИДЕО) Прустов прашалник со Петар Богојевски

Која е негова омилена доблест? Омилена осибина кај мажите? Особина која ја посакува кај жените? Идеја за Среќа? Ѓто би сакал да биде? На овие но и многу други кратки прашања, во Прустовиот прашалник одговара Петар Богојевски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *