(ВИДЕО) Астрологот Симеон Атанасовски на почетокот од 2018 год, предвиде дека ќе има болест во светот, уште тогаш препорачал да се слушаат советите на лекарите

Познатиот астролот Симеон Атанасовски, првпат јавно има спомна уште во 2012,а повеќе пати после тоа има повторено предвидување за болест во светот и светска рецесија по декември 2019 .

Еве што тој напиша денеска:

За пандемијата во светот која сите не загрижува ,првпат беше спомнато во 2012(тв емисија „Пресинг“ , а и во други години беше повторувана ова предвидување во зависност од годишното мое обраќање на Тв медиумите.
Предвивањето е прецизно(се предвидуваше декември 2019) што може да се види и слушне во моето годишно обраќање во 2018 ,а и од други години е спомнато во контекст на економијата и болести кои го очекуваат светот во 2020.
Недвосмислено се предвидуваше дека не треба да губиме време ,бидејќи светот во 2020 ќе влезе во рецесија и само претходно подготвените држави за овој период ќе можат да се спасат и да одговорат на предизвикот.Се даде предвидување и за болести кои ќе го вознемират светот во 2020. Се спомна дека е можна колера која исто така е заразна болест ,со моја препорака да се слушаат советите на лекарите.

Ова предвидување старо неколку години се даде заради Гуру и Шани кои се приближуваа во декември пред портата на Макара (знакот Јарец) во опозиција со Раху во Ардра и Кету во Мула – оска (Митуна-Дхана) која директно е поврзана со дишните патишта и белите дробови од една страна и долната регија на стомакот.Сатурн го оптеретува индиректно срцевиот мускул , со неговата позиција во Утарашада накшатра која е поврзана со Сонцето.

Ова влијание класиците на Џотиш ,го третираат како епидемија со голема степен на смртност.Истото е предизвикано преку нечиста вода или поточно ,преносителите се школки.Оваа информација не се спомна досега во светот ,но мислам дека треба да се провери.

По изјавите на светската здравствена организација за брзо прогресирачката епидемија во Кина(Вухан) ,како и извори кои го посочуваа лиљакот како преносител на заразата-останува прашањето , од каде имало пренос на зараза до него!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *