5 изуми кои го носат името на нивните креатори

Благодарение на генијалните умови во минатото, денес животот е полесен, поедноставен, но и поинтересен.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-001.jpg

Неколку креатори на генијални изуми решиле да го прослават своето име токму преку нив и да влезат во историјата засекогаш.

Цезар салата – За првпат направена во Мексико, во италијански ресторан во сопственост на готвачот Цезар Кардини.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-01_resize.jpg

Пастеризација – Процес низ кој минуваат сите млечни производи, а за прват го демонстрирал Луис Пастер.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-02_resize.jpg

Џакузи – Бизнисот кој започнал како семеен, за произовдство на хидраулични пумпи, но токму Кандидо Џакузи решил да ги поврзе овие пумпи со кадата во неговиот дом.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-03_resize.jpg

ПАП тест – Изум кој го променил здравјето на жените, односно го олеснил детектирањето на рак на матката, а го измислил Георгиос Папаниколау.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-04_resize.jpg

Коб салата – За првпат била сервирана во 1937 година, подготвена од вештите раце на Роберт Х. Коб.

5-izumi-koi-go-nosat-imeto-na-nivnite-kreatori-05_resize.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *