Дали мозокот ви е „млад и бистар“ – ќе ги најдете лилјакот, патката и пеперутката?

Која е вашата задача? Погледнете ја сликата. На неа треба да ги пронајдете пеперутката, патката и лилјакот. 

dali-mozokot-vi-e-mlad-i-bistar-ke-gi-najdete-liljakot-patkata-i-peperutkata-01.jpg

Загатката е прилично тешка затоа што на самата слика има премногу предмети.

Но, треба да гледате внимателно. Ако успеете да ги најдете сите три (пеперутката, патката и лилјакот), вашиот мозок е „млад и бистар“ и немате простор за грижа.

dali-mozokot-vi-e-mlad-i-bistar-ke-gi-najdete-liljakot-patkata-i-peperutkata01.jpg

.

.

.

.

.

.

.

Одговор

dali-mozokot-vi-e-mlad-i-bistar-ke-gi-najdete-liljakot-patkata-i-peperutkata-03.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *