Дистанца на плажите во Франција vs. плажите во Охрид (фото)

Како мерка за заштита од корона вирусот, плажите во Франција се отворени, но со обележан простор за користење.

distanca-na-plazite-vo-francija-vs-plazite-vo-ohrid-01.jpg

Означен е со јажиња просторот кој може да го користи едно семејство, а може да се направи резервација однапред. 

distanca-na-plazite-vo-francija-vs-plazite-vo-ohrid02.jpg
distanca-na-plazite-vo-francija-vs-plazite-vo-ohrid01.jpg
distanca-na-plazite-vo-francija-vs-plazite-vo-ohrid03.jpg

И додека земјите низ Европа наоѓаат соодветен начин како да го спречат ширењето на корона вирусот, во Македонија, сликата е сосема поинаква…

Да се потсетиме на ситуациите од плажите во Охрид…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *