Фрижидер, маус за компјутер: 19 предмети кои во минатото изгледале сосема поинаку

Можете ли да замислите како изгледале клима уредите во минатото? Или пак тркачките автомобили?

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-01.jpg

Секој ден во домот и надвор од него користиме низа современи изуми. Од клима уреди до фрижидери, предметите какви што ги знаеме денес некогаш изгледале сосема поинаку.

Можете ли да претпоставите каква била оригиналната верзија на маусот за компјутер на пример?

Ајде да отпатуваме назад во времето:

Маус за компјутер

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-09.jpg

Правосмукалка

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-04.jpg

Бурми

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-08.jpg

Банкомат

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-16.jpg

Фен

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-05.jpg

Клима уред

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-11.jpg

Монети

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-14.jpg

Дигитален рачен часовник

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-12.jpg

Шприц

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-13.jpg

Фрижидер

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-15.jpg

Брич

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-17.jpg

Хефталица

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-07.jpg

Направа за правење вафли / тостер

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-02.jpg

Автомат

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-21.jpg

Електрична машинка за бричење

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-03.jpg

Тркачки автомобил

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-06.jpg

Влошки

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-20.jpg

Далечински управувач

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-19.jpg

Женски униформи за тенис

frizhider-maus-za-kompjuter-19-predmeti-koi-vo-minatoto-izgledale-sosema-poinaku-10.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *