Детската соба треба да се состои од 4 целини – Кои се тие?

Детското катче во рамките на домот е клучно за развојот и односот на детето уште од најрана возраст.

detskata-soba-treba-da-se-sostoi-od-4-celini-koi-se-tie-04.jpg

Тоа е простор кој треба континуирано да се прилагодува според возраста и функционирањето на детето.

Но, клучни се 4 целини за кои родителите треба да се погрижат да ги има детето во детската соба во секој момент:

Катче за спиење

detskata-soba-treba-da-se-sostoi-od-4-celini-koi-se-tie-05.jpg

Катче за завршување на задачите

detskata-soba-treba-da-se-sostoi-od-4-celini-koi-se-tie-02.jpg

Катче за личен простор

detskata-soba-treba-da-se-sostoi-od-4-celini-koi-se-tie-01.jpg

Катче за складирање на работите

detskata-soba-treba-da-se-sostoi-od-4-celini-koi-se-tie-03.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *