Слободниот и осаменички живот (#honjok или YOLO -you only live once) нов тренд меѓу младите

Honjok е јужнокорејски израз што се однесува на сè поголем број млади луѓе во Јужна Кореја, кои се среќни и подготвени да одлучат сами да ги прават работите и да уживаат во привлечностите на слободниот живот. Овој начин на живот беше сфатен како значајна пресвртна точка во традиционалното семејство и во групно ориентираната Јужна Кореја. Во земја каде што заедницата и семејството се на врвот на списокот со приоритети, сè поголем број млади не ја замислуваат среќата на тој начин. Свесни за забрзаниот начин на живот и за тоа дека имаат сè помалку слободно време, подолго работно време и сè потешко можат да најдат партнер, младите понудија детабилизација на слободниот животот како опција за модерно живеење и му пристапија како што треба – со прифаќање и без стигматизација.

 Исцрпени од чувството на несоодветност поради недостатокот на партнер, младите се почесто ширум светот одлучија дека независноста, осаменоста и автономијата се најадекватниот одговор на наметнатите очекувања. И сето ова има голема поврзаност со еден друг модерен концепт. YOLO (you only live once) или „живееш само еднаш“ е уште еден дел од модерната култура, од општеството и од неговите дијагнози, а покрај фактот што се плашиме дека ќе ни недостасува нешто забавно, во истовреме копнееме да го живееме животот во потполност, свесни за фактот дека живееме само еднаш. Сите знаеме дека треба да бидеме искрено среќни, присутни, свртени кон сегашниот момент и кон нашите желби и принципи, а не да живееме за другите, според туѓите правила и очекувања.

Во тој дух, младите „Yolo “ се подготвени да отстапат од патот за брак, работа, деца и семејство за да го живеат својот живот најдобро што можат, дури и ако се сами. Во својата најекстремна форма, може да звучи како да се чини дека сè поголем број себични осамени луѓе решаваат да работат само за себе и таквиот систем да доведе до социјален колапс, но суштината на овој живот е, пред сè, она што треба да биде суштината воопшто: потребата и желбата за самореализација и среќа и свеста дека никој друг не придонесува за тоа, туку само ние. Научете да бидете сами (според ситуацијата или изборот) и бидете искрено среќни, задоволни и исполнети во тоа.

Слични Вести
Menu