Што поголем стомак, толку попривлечен маж – ви го претставуваме племето Боди!

Во северозападниот дел на Етиопија, антрополози и истражувачи на културата го открија мистериозното племе Bodi. Ова племе, со својата уникатна култура и традиции, до сега било мало познато и изолирано од вонредниот свет.

Племето Bodi живее во непроходимите планински региони на долината на реката Омо. Тие се познати по својата богата културна наследство, која ги оддвојува од другите племиња во регионот. Припаѓаат на групата на номадските племиња и нивниот начин на живот е тесно поврзан со природата и третманот на сточарството.

Одредувањето на вкупниот број на членовите на племето Bodi е тешко поради нивната изолираност и недостапноста на регионот. Според првичните истражувања, бројот на членовите се движи околу неколку илјади, што го прави племето Bodi едно од најмалите племенски заедници во Етиопија.

Од најголем интерес е нивниот културен обичај на „барање на силицата“. Тоа е традиционален обред, во кој младите мажи го сецкаат своето тело за да го истакнат нивниот физички изглед и јунаштво. Овој обред има големо значење во заедницата и претставува форма на идентитет и привлечност.

За ова племе се зборува дека најпривлчени и најбарани се оние мажи кои имаат најголеми стомаци.

Меѓутоа, со откривањето на племето Bodi, настана и загриженост за нивното продолжување и опстанок. Влијанието на модерниот свет и промените во околината можат да имаат негативен ефект врз нивната култура и традиции.

фото: ФБ PLANETA❤ZANIMLJIVOSTI

Слични Вести
Menu